Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing), şirketlerin ihtiyaç duyduğu tüm kaynağı kendi bordrosunda yönetmek yerine dış firmalardaki uzman personelleri ekibine katmak için geliştirdikleri bir yönetim stratejisidir.

Günümüz şirketleri sadece kendi kabiliyetleri üzerine odaklanmak yerine uzmanlık alanlarına girmeyen faaliyetleri dış firmalara devrederek rekabet avantajı sağlamak ve karlılığı arttırmak için çaba göstermektedir.

Bilişim teknolojileri konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak isteyen şirketler, kalifiye personel, altyapı, donanım ve yazılım gibi birbirinden farklı alanlara yatırım yapmak zorundadır. Tüm bu süreçlerin toplam sahip olma maliyeti ise genellikle çok yüksektir.

Karlılığa önem veren şirketler, artık bilişim teknolojileri konusundaki ihtiyaçlarını dış kaynak kullanımı ile karşılayarak maliyet ekonomisinde büyük avantajlar sağlamaktadır.

ERA Consulting, uzman kadrosuyla siz değerli müşterilerimizin, hedeflerine daha hızlı ulaşmaları ve IT alanındaki her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için dış kaynak kullanım hizmetleri sunar.

Dış kaynak kullanım hizmeti alınacak şirketin işin sürekliliğini sağlayacak yetkin insan kaynağına ve günün gereksinimlerini karşılayan teknolojik birikime sahip olması büyük öneme sahiptir.

Güvenli ortamlarda kurulmuş bilgi işlem sistemlerinin, haftada yedi gün, günde 24 saat yetkin ve her zaman erişilebilir kalifiye personelle yönetilmesi, dış kaynak hizmeti verecek şirketin gerekli güvenlik altyapısını sağlamış olması ve buna bağlı olarak da acil durumlar için felaket senaryolarının hazır olması gereklidir.

Daha fazla bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz...

Ad Soyad (zorunlu)

E-mail (zorunlu)

Firma Adı

Mesajınız