Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)

Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing), şirketlerin sadece kendi profesyonel kabiliyetleri üzerine odaklanarak toplam işini daha iyi yönetir hale gelmek için kendi uzmanlık alanlarına girmeyen faaliyetleri konusunda uzman olan outsourcing firmalarına devrederek, firmanın rekabet avantajı sağlaması ve karlılığını artırması yönünde bir yönetim stratejisidir. Bilişim teknolojileri konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak isteyen şirketler, kalifiye personel, altyapı, donanım ve yazılım gibi birbirinden farklı alanlara yatırım yapmak zorundadır. Tüm bu süreçlerin toplam sahip olma maliyeti ise genellikle çok yüksektir. Bu nedenle de kârlılığa önem veren şirketler, artık bilişim teknolojileri konusundaki ihtiyaçlarını dış kaynak kullanımı ile karşılayarak maliyet ekonomisinde büyük avantajlar sağlıyor.

Dış kaynak kullanım hizmeti alınacak şirketin işin sürekliliğini sağlayacak yetkin insan kaynağına ve günün gereksinimlerini karşılayan teknolojik birikime sahip olması büyük öneme sahiptir. Güvenli ortamlarda kurulmuş bilgi işlem sistemlerinin, haftada yedi gün, günde 24 saat yetkin ve her zaman erişilebilir kalifiye personelle yönetilmesi, dış kaynak hizmeti verecek şirketin gerekli güvenlik altyapısını sağlamış olması ve buna bağlı olarak da acil durumlar için felaket senaryolarının hazır olması gereklidir.

ERA Consulting Services olarak, uzman kadrodan oluşan ekibimiz ile siz değerli müşterilerimizin, hedeflerine daha hızlı ulaşmaları ve IT alanındaki her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için dış kaynak kullanım hizmetleri vermekteyiz.

Başlıca Dış kaynak hizmetlerimiz;
  • Yazılım Geliştirme Hizmeti
  • Yazılım Test Hizmeti
  • Veri Yönetim Hizmeti