Rekor Kauçuk, üretim hatları ile olan entegrasyonlarda dahil olmak üzere Oracle JD Edwards ERP geçişini başarılı olarak gerçekleştirdi. Uyarlanan Modüller: Satış-Dağıtım, Satınalma Yönetimi, Depo  Yönetimi, Finans ve Muhasebe, Üretim ve Planlama, Bordro, Kalite, RFID Entegrasyonu, Barkod Entegrasyonu, Mikser, Pres Hatları ve Kalite Test Makinaları ile Entegrasyon, E-Fatura / E-Defter

Comments are closed.